Get Adobe Flash player
Címlap

Környezeti és Alkalmazott Mikrobiológiai Osztály

 


osztályvezető: Dr. Kukolya József


Tel.: (1) 796-0400/186 mellék
FAX: (1) 796-0449
E-mail: j.kukolya@cfri.hu


 

A Környezeti és Alkalmazott Mikrobiológiai Osztály különleges környezetek és élelmiszeripari minták mikroorganizmus-közösségeinek klasszikus és molekuláris módszerekkel történő feltérképezését végzi fő feladatként. Ezek közül kiemelendő a komposzt meleg régióját kolonizáló és a növényi poliszacharidok intenzív lebontását végző baktériumok átfogó, multidiszciplináris vizsgálata, mely felöleli a molekuláris taxonómia, genomika, proteomika és biokémia területeit.

A genomikai, proteomikai eredmények alapján folyamatosan klónozunk ipari szempontból is jelentős celluláz, mannanáz, xilanáz és amiláz enzimeket kódoló géneket saját baktériumizolátumainkból, melyeket heterológ, coli-alapú rendszerben expresszálunk és végezzük el azok biokémiai jellemzését. A celluláz és hemicelluláz aktivitású mikrobákon kívül különleges degradációs aktivitással rendelkező talajmikrobák izolálása és jellemzése is az osztály profiljába tartozik. Az éghajlatváltozás miatt hazánkban az elmúlt években veszélyforrássá vált mikotoxintermelő penészgombák monitorozásán kívül az aflatoxin, zearalenon és ochratoxin biodetoxifikálására alkalmas mikrobák izolálása és gyakorlati alkalmazása is fontos kutatási területünk.

A müncheni Max Planck Intézettel közös kutatási projektként egy termofil ősbaktérium a Thermoplasma acidophilum eddig hiányzó genetikai eszközrendszerének kialakítását oldottuk meg a világon elsőként, és tovább dolgozunk e modellszervezet elektronmikroszkópos szerkezetbiológiai kutatásaiban.

A Környezeti és Alkalmazott Mikrobiológiai Osztály jelentős és folyamatosan bővülő mikroba-törzsgyűjteménnyel rendelkezik, mely ipari, oktatási és kutatási szempontokból fontos, mintegy ezer baktérium- és gombatörzset ölel fel.

 

Kutatási profil és szolgáltatások:

1. Molekuláris mikrobiológiai vizsgálatok

  • Környezeti- és élelmiszeripari mikrobaközösségek vizsgálata a mikroorganizmusok metagenom alapú vizsgálata, mikrobák izolálása, molekuláris taxonómiai azonosítása
  • De novo genom projektek futtatása
  • Gyakorlati szempontból fontos enzimek klónozása, expressziója és biokémiai jellemzése
  • Mikotoxinok biológiai bontására képes mikrobák izolálása, jellemzése, a bontásért felelős enzimek kutatása
  • Genetikai eszközök, expressziós rendszerek fejlesztése

2. Klasszikus mikrobiológiai vizsgálatok

  • Mikrobacsoportok és mikrobák mennyiségi meghatározása szabványos módszerekkel

mikrobacsoportok:

aerob mikrobák (mezofil/termofil), aerob spórák (mezofil/termofil), anaerob mikrobák (mezofil/termofil), anaerob spórák (mezofil/termofil), szulfitredukáló klosztridiumok, enterobaktériumok, enterokokkuszok, koliformok, penész- és élesztőgombák, ozmotoleráns élesztőgombák, tejsavbaktériumok

  • Tárolási kísérletek

hőkezeléssel tartósított konzervek tartóssági próbája a szabványban leírtak szerint; tárolási kísérletek adott termék mikrobiológiai eltarthatósági idejének meghatározására

  • Antimikrobiális hatás vizsgálata

fertőtlenítőszerek, illóolajok, növényi kivonatok stb. baktérium- és gombagátló illetve pusztító hatásának vizsgálata agardiffúziós és turbidimetriás módszerekkel; a minimális gátló koncentráció (MIC) értékének meghatározása

 

Munktársak

Batáné Dr. Vidács Ildikó tudományos munkatárs
Dr. Beczner Lászlóné tiszteletbeli szakértő
Dr. Kukolya József tudományos főmunkatárs
Baka Erzsébet tudományos segédmunkatárs
Csernus Olívia tudományos segédmunkatárs
Tóth Ákos tudományos segédmunkatárs
Varga Sándor tudományos segédmunkatárs