Get Adobe Flash player
Címlap

Ökotoxikológiai Osztály


osztályvezető:


Tel.: 
FAX: 
E-mail:

 


 

Az Osztály munkája során in vitro és in vivo teszteket végez különböző eredetű ökotoxikológiai hatások feltérképezésére. Akut és krónikus vizsgálatokat végzünk mezőgazdasági vagy antropogén eredetű szennyezők ökotoxikológiai mellékhatásainak leírására ízeltlábúakon. Ehhez osztályunkon nagy vízibolha (Daphnia magna), egyiptomi csípőszúnyog (Aedes aegypti), zöld alga (Pseudokirchneriella subcapitata, Scenedesmus sp.) és zöldborsó levéltetű (Acyrthosiphon pisum) bioindikátor fajok tenyészeteit tartjuk fenn. Mikrobiológiai és in vivo mutagenitásteszteket végzünk különböző xenobiotikumok mutagén és/vagy potenciális karcinogén hatásainak leírására baktérium (Salmonella typhimurium) és ecetmuslica (Drosophila melanogaster) tesztszervezeteken. Géntechnológiai úton módosított (GM) növények környezeti kockázatelemzéséhez nappali pávaszem (Nymphalis io), hétpettyes katicabogár (Coccinella septempunctata), aszalványmoly (Plodia interpunctella) és fürkészdarázs (Venturia canescens) rovarfajok tenyészeteit tartjuk fenn. Az Osztály emellett kártevőirtó- és riasztó szerek engedélyeztetési eljárásaiban működik közre, emellett ezek hatékonyság vizsgálatait és toxikológiai értékelését is végzi.

 

Kutatási profil és szolgáltatások:

1. Ökotoxikológiai vizsgálatok különböző eredetű szennyezők mellékhatásainak leírására

Akut és krónikus toxicitási teszteket végzünk lárva és imágó ízeltlábú, valamint zöld alga modellfajokon standard szabványok (OECD) alapján növényvédő szerek és egyéb szerves szennyezők mellékhatás profiljának feltérképezésére és környezeti mintákban (talaj, talaj- és felszíni víz, iszap) való nyomonkövetésére (hatástartam- és lebomlás vizsgálatok).

2. Mikrobiológiai és in vivo mutagenitástesztek

Ames és SMART (Somatic Mutation and Recombination Test) tesztek kivitelezése környezeti szennyezők esetleges mutagén és/vagy karcinogén hatásának kimutatására. Mindkét teszt esetében a vizsgált vegyületnek az örökítő anyagra gyakorolt hatását tanulmányozzuk, melynek végpontja a mutáció megjelenése. Az Ames teszt során a mutagén hatású anyagok a tesztben használt, eleve mutációt tartalmazó Salmonella typhimurium törzsben reverz pontmutációt indukálnak, így helyreállítják annak kieső hisztidinszintetizáló képességét. A SMART teszt ecetmuslica genetikai mozaikjának indukcióján alapul. A vizsgálathoz a szárnysejteket érintő mwh (multiple wing hair) és flr (flare) marker mutációk használatosak.

3. Géntechnológiai úton módosított (GM) növények környezeti kockázatelemzése

Szabadföldi és üvegházi körülmények között végzünk GM-kukorica környezeti kockázatelemzésére irányuló vizsgálatokat. Az Osztályon eddig végzett vizsgálatok az alábbi kutatási területekre irányulnak:

  • Főhatásvizsgálatok kukoricamoly (Ostrinia nubilalis) és gyapottok-bagolylepke (Helicoverpa armigera) lárváin
  • Mellékhatás-vizsgálatok nem célszervezeteken (hazai védett nagy lepkékre, hasznos és vízi szervezetekre gyakorolt káros hatások tesztelése bi- és tritrófikus rendszerekben)
  • Rezisztenciavizsgálatok
  • Potenciális génáramlás (pollenszökés, keresztbeporzás)
  • Rovar- és gombakártevők együttes jelenléte és rendszere GM-növényen
  • GM-kukoricával közös vetésterületre ültetett társnövények (bokorbab, olajtök, répa, kapor, szója) esetleges Cry1Ab-toxinfelvételének vizsgálata
  • GM-kukorica Cry-toxintermelésének alakulása a tenyészidőszak során a különböző növényi szövetekben, illetve a termelést befolyásoló tényezők leírása (UV-sugárzás, műtrágyázás stb.)

Az Osztályon tenyészetben tartott szervezetek mindegyikére megfelelően kidolgozott tesztrendszerekkel rendelkezünk, melyek alkalmasak a géntechnológiai úton módosított Bt-kukoricák mellékhatásprofiljainak vizsgálataira.

 

4. Kártevőirtó- és riasztó szerek vizsgálata

Osztályunkon termények tárolására vonatkozó kártevőmentesítési eljárások hatékonyságvizsgálatait és toxikológiai értékelését végezzük, valamint kártevőirtó szerek (pl. szúnyogirtó szerek) és riasztók (pl. kullancs-, szúnyogriasztók) engedélyezési eljárásaiban működünk közre.

 

Munkatársak

Prof. Darvas Béla tudományos tanácsadó
Dr. Bálint András Ferenc tudományos főmunkatárs
Bánáti Hajnalka tudományos segédmunkatárs
Fejes Ágnes tudományos segédmunkatárs
Cséffán Tamás kutatási ügyintéző
Füleki Lilla kutatási ügyintéző
Kugler Nikolett kutatási ügyintéző
Nádasdi József kutatási ügyintéző